Overige machines & hulpmiddelen

 

De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn onder andere grondwerk ten behoeve van woningbouw, wegenbouw, bestratingen, rioleringen, uitgraven vijvers en zwembaden, levering van diverse soorten zand en grond.

...