Bemestingssystemen

 

Voor een succesvolle oogst is het van groot belang dat de gewassen kunnen beschikken over voldoende voedingsstoffen.

Met een juiste bemesting zorgt u voor:

  • Voldoende voedingsstoffen voor de gewassen
  • Gunstige groeivoorwaarden in de grond zoals zuurgraad en voorraad van voedingsstoffen.
  • Kwalitatief en kwantitatief goede gewasopbrengst
...